GTFS-Realtime: General Transit Feed Specification (GTFS) Realtime

Source ElementDestination ElementFlow
DART Transit Management Center511DFWtransit schedule adherence information
Google Transittransit schedule adherence information
Fort Worth Transportation Authority Transit Management CenterGoogle Transittransit schedule adherence information